HAN-BKK-DOH-OSLO

Hôm nay mình bay rồi, hôm nay cũng mới đủ can đảm nói với V.j
Bi. rejected rồi, k sao, dù sao cũng đã nói ra được rồi, cũng thấy thoải mái lắm.

Cũng tò mò, cũng muốn hỏi sao anh quit MI, muốn hỏi anh sẽ đi đâu, nhưng thôi, cứ để là tự nhiên đi, cứ tin là có những thứ nên để số phận quyết đi, cứ tin là có duyên mà k có phận đi.

Đang nghĩ về Vincent ở BK.

Doha-OSLO
Thinking of VJ. I will learn to let go 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s