20170511

“You may never know what type of person someone is unless they are given opportunities to violate moral or ethical codes.”
Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain From Disorder

Không biết điều gì lại làm mình buồn như thế khi nghe the news từ W., ok lúc này cần phải suy nghĩ, cần tập trung suy nghĩ, hãy lấy integrity làm moral compass, cố gắng giúp mọi người hết sức có thể, nghĩ về việc đúng đắn cần phải làm. Hi vọng có thể giúp được gì cho mọi người ở VN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s