20170331

 

Tự nhắc:

Muốn nói điều gì quan trọng cần phải nói từ tốn, càng quan trọng càng phải nói từ tốn.

Muốn correct lời nói của ai khác, cần suy nghĩ liệu điều đó có quan trọng không? Nếu không quan trọng thì bỏ qua đi, không ai muốn bị correct trước những người khác. Nếu nghĩ rằng nó quan trọng, cần phải nói là: “sorry, i think it may not be totally correct. i think …”

Giống như hôm nay, mình muốn correct A, mình có thể nói rằng, ” sorry i think it may not be true, what I know is that… ”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s