20170317 Beauty and the Beast

Buồn cười lúc mà Prince showed Belle thư viện đầy sách, tủ sách bốn mặt tường, từ trần nhà xuống sàn, ôi thật là thích, sắc mặt Belle tỏ ra rạng ngời, rồi Prince còn bảo là it’s yours. Belle vốn là bookworm nếu được offer như thế thì quả là khó lòng không xúc động. Bạn ngồi cạnh mình nói là Sold. Coi như nàng đã bị chàng hạ gục. haha, mình cũng tưởng tượng nếu mình mà được offer home library như thế, không biết có ‘bị’ sold immediately thế không.

Mới hôm trước mình bảo với L là không thích xem film này đâu. Film gì Belle người mà mấy chục phút trước còn hát “There must be more than this provincial life!” nghe rất ambitious, rất adventurous thế mà gặp Prince với cái castle đầy sách là “I will never leave you again”. Uhm thực ra sao khi xem xong mình nghĩ là, she found her Prince Charming. He is her world, this is definitely “more than this provincial life” rồi nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s