20160929

Anh N. ở Sing mà không muốn gặp mình là đủ biết ý rồi.

Thế cũng tốt, không có ai vô tâm mà, chỉ là người ta không có tâm với mình thôi, để mình có thể tỉnh táo lại. Mình đúng là thấy mâu thuẫn giữa niềm tin vào “Sợi chỉ xanh óng ánh” và thực tế ngay trước mắt mình. Niềm tin của mình ấy, có phải đã bị xây xước rồi không? Hay niềm tin ấy nó sẽ đúng ở với một người khác, ở một nơi khác?

Nhớ là mình cần gì, mình mong mỏi gì, một người mà mình hiểu, và thân thiết.

Vẫn phải giữ cho mình thái độ cương quyết ấy, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s