20160822

Anh N.

Ôi không, mình cần khẳng định cái gì chứ mà cứ phải xem fb của anh N vậy???

Tập trung vào cuộc đời của mình đi. Cái cảm xúc này sẽ qua nhanh thôi. Niệm thần chú nào. Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s