20160810

Nhớ & thương bố mẹ

Hôm nay, như nhiều ngày khác, mình ăn tối một mình. Trong lúc ăn, mình nhớ nhà, và thấy thương bố mẹ đến nao lòng. Mình năm nay đã 28 tuổi, bố mẹ đã gần 55 tuổi. Mình lớn lên ở cùng bố mẹ được 19 năm đầu, rồi đi học. Từ đó đến giờ lần nào về nhà cũng thấy thật ngắn. Mình cảm thấy chưa phụng dưỡng được gì cho bố mẹ. Cần phải làm gì đây? Tiết kiệm tiền biếu bố mẹ, những thứ đó cần nhưng mình biết đó không phải là điều bố mẹ cần nhất và mong nhất. Bố mẹ muốn mình có gia đình ổn định. Cái chữ ổn định sao mà nghe cứ xa xôi. Và thế nào là ổn định cơ chứ? Mình đã nghĩ thế này, mình chỉ cho mình một thời gian nữa thôi, mình sẽ tạo cho mình một deadline. Nếu không đạt được điều mình cần làm trong thời gian đó, mình sẽ quay về nhà, tìm một người thích hợp và lập gia đình. Việc đó sẽ có ý nghĩa lớn với mình, và bố mẹ. Mình sẽ có điều kiện để chăm sóc bố mẹ, và bố mẹ cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng deadline nên để là bao giờ? Năm 30 tuổi, hay 32 tuổi, hay 35 tuổi đây? Thực sự thấy khó xử lắm, thật đấy!


Today over lunch, we had a discussion about the state jobs. T said that in Vietnam, if you want to get a job in the state sector, you need to join a Communist Party. I argued against him. I told our colleagues that it was not true. One can got a job in the state sector without being ‘forced’ to join the Party. Even when the one joins the Party, the only difference is the membership certificate. It is not even written on your passport. I think that there was something wrong in the way I argued because I was interrupted by WH. I assume that the rest thought the same. They might think that my argument was lengthy. After lunch, I thought about it. Lessons I learned today:

  • I should have not shared much examples of my family. Our colleagues may not care about it; they may  have not even been serious when they asked. It was just a lunch talk.
  • I should have kept the argument short and went straight to the point. Just shot the answer first and only provide evidence if required.
  • I should have spoken slower.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s