20160730

Minh đang định viết là mới đó mà đã hết tháng7 rồi, lương tháng 7 đã nhận, nghĩa là sắp tháng 8.

Entry nay là để tự nhắc mình, phải cố gắng làm sao để sự thành công của mình phải nhanh hơn sự già đi của bố mẹ. Mình còn chưa đền đáp được gì cho bố mẹ nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s