20160717

Tự nhắc

Hôm qua đến nhờ Ly kéo khoá áo dài cho mình, mình đã làm những việc sau không nên làm. Lần sau, nhớ là không nên làm như thế nhé, Hương!

  1. Nói to tiếng với Ly khi nhắc Ly là phải rửa tay trước khi kéo khoá áo dài (vì lúc đó bọn mình đang ăn bơ)
  2. Nói to tiếng với Ly khi chứng minh là mình không tự kéo khoá đằng sau được. Chẳng hiểu sao việc này có gì mà tự hào mà mình lại phải to tiếng.

Mình có Ly là bạn, bạn thân mà lại đối xử như thế với Ly. Thấy tội lỗi vô cùng, mà lần nào đến nhà Ly ly cũng cho mình ăn ngon hix.

Thôi học bài học đó rồi move on nhé! Chiều hôm qua tụi mình đi ăn seafood ở biển ngon thía! Cảm ơn cuộc sống đã cho mình có gia đình, có bố mẹ, có D, và có những người bạn để cùng nhau chia sẻ những bữa ăn ngon.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s