20150531

Nguyên tắc chia sẻ thông tin

@ BKK

H và mình đi ăn tối sau một thời gian dài mình ko gặp H, vì H đi Mẽo rồi on leave rồi đi BKK trước mình. H có chia sẻ với mình những chuyện đã xảy ra ở Mẽo, rồi chuyện gia đình. Không biết có phải lẽ đó mà mình cũng đã chỉa sẻ với H chuyện mình giúp bạn giáo sư làm việc. Thật thà là điều tốt, chân thành là điều tốt. Chỉ có điều, mình nên nhớ là phải nghĩ trước khi nói, và không nói tất cả mình suy nghĩ. Mình dường như có phần chia sẻ thông tin hơi nhiều. Nguyên tắc là mình vẫn chân thành, nhưng nguyên tắc chia sẻ thông tin vẫn cần phải được tôn trọng. Đó là chỉ chia sẻ thông tin với người có thể giúp mình. Và không chia sẻ thông tin để tự nâng cao bản thân mình lên, không cần hám danh, hám lợi Hg nhé.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s