Tự nhắc

Vài dòng để nhớ:

  1. Hôm qua, S. hỏi mình món mình ăn trưa là gì? Mình đã trả lời là beef steak. Mình trả lời thế là chưa đủ, cần hỏi lại là: Do you wanna try? Đấy là phép lịch sự. Vì sau đó S đã không ngại mà hỏi mình: Can I have a bite?
  2. Bất cứ khi nào yêu cầu người khác làm việc gì, cần phải nhớ đặt vị trí của mình vào người khác trước, đặt lợi ích của họ lên trước. Như việc chị T. dùng máy sẩy vào lúc 11h đêm. Mình cần phải hỏi nếu chị ý cần ngay đồ sấy hay chị có thể để đến sáng mai, mình sẽ giúp chị bật máy sẩy khi mình dậy. Cần phải biết cảm thông, đừng có đập cửa ầm ẩm nhé.
  3. Trong giờ làm, hạn chế sờ vào điện thoại của mình. Công ty không cấm, nhưng hay biết thế nào là hay, thế nào là dở. Mình không để ý, chứ nhiều người xung quanh để ý thái độ làm việc của mình.

tạm thế đã, khi nào nhớ ra viết tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s