20160505

Ôi hôm nay mình đau đầu thế, bình tĩnh nào nghĩ xem có chuyện j nhé.

Thực tế là không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Việc ở công ty, mình chưa tìm được cách nào đóng góp nhiều nhất cho project mình đang theo đuổi. Chỉ là chưa thôi chứ không phải là không, cứ tin là nếu mình làm việc gì đó với mục đích tốt thì dù có khó khăn, việc cũng sẽ ổn thôi.

Mình thấy biết ơn về việc chia sẻ của chị K., dù gì thì chị cũng giúp mình nhiều.

Vừa nãy nói chuyện với T., mình không nên nói chi tiết lý do mình không về VN đợt này như thế. Hãy nhớ về nguyên tắc chia sẻ thông tin. Mục đích chia sẻ là gì, người nghe thông tin có thoải mái với chia sẻ của mình k? Khi thông tin được chia sẻ thì có giúp được gì cho người chia sẻ hay người được chia sẻ không? Nếu không thì đừng chia sẻ nhé. Hãy nhớ một lần nữa về việc cẩn trọng trong lời nói.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s