Tự nhắc

  1. Khi nào thấy buồn hãy tập trung vào những điều quan trọng. Nhớ về reinforcing loops, nếu mình cứ dig vào những chuyện buồn, thì nó cứ buồn mãi thôi. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp. Vì thế đừng post những stt tâm trạng này nọ nhé. Cứ tin là hạnh phúc ở gần thôi.
  2. Chuyện về K. Sao office mình politics thế nhỉ? Tự tách mình ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy nhé! Bạn ý chắc hản cũng cảm thấy tổn thương lắm!

Tẹo đi làm, hãy cố gắng hết khả năng. Có thời gian làm việc của mình và việc của công ty nữa nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s