Bát chính đạo

Chính ngữ là một trong bát chính đạo của Phật Giáo.

– Chánh ngữ: Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác.

-a. Lời nói chân thật:

-Lời nói ngay thẳng, thành thật, hợp lý không thiên vị, hòa nhã, giản dị và sáng suốt.

-Lời nói lợi ích, đồng nhất và mang tính chất sách tấn, khuyến tu, mở bày ánh sáng giác ngộ tự tâm trong mỗi tha nhân.

-Lời nói mang tính chất tuyên dương đạo lý làm người; tuyên dương chánh pháp Từ bi và Trí tuệ.

-b. Lời nói không chân thật:

– Lời nói gây chia rẽ, không đúng sự thật.

-Lời nói để hại người, xuyên tạc, thiên vị, dua nịnh.

– Lời nói nguyền rủa , mắng nhiếc, vu họa và thô tục.

– Lời nói để bảo vệ Ngã và Ngã sở.

Mình thấy mình cần phải sửa lời nói của mình. Mình không nghĩ như thế mà sao lại nói như thế?

Ví như hôm qua gặp T. béo, tại sao lại nói là tiền là quan trọng nhất? Mình đâu nghĩ thế?

Lời nói không đúng, ko được nói ra nhé Hương.

Khẩu nghiệp có thể gây hoạ bất cứ lúc nào. Lần sau nhớ nghĩ kỹ trước khi nói. Mà T béo cũng nhắc mình là không nên kể chuyện buồn phiền của mình cho người khác. T nói lý do là không muốn người khác nặng đầu suy nghĩ chuyện của mình. Mình đồng ý, và lý do nữa theo mình là, khi nói ra những điều đấy chỉ làm cho sức chịu đựng của mình yếu đi thôi, bởi kể lể hay than phiền không phải là cách giải quyết vấn đề. Nhớ archetype ‘shifting the burden’ ko?

Bài học là: Lần sau nói chuyện, đặc biệt vơi T béo, phải cẩn thận về lời nói. Không than phiền, không kể lể chuyện của mình, suy nghĩ kỹ trước khi nói và lắng nghe nhiều hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s