20160416

Cáu

Mình đang cáu với ai vậy? Bực mình với ai thế?

Vì bố mẹ không sơn màu theo ý mình à? Vì hệ thống đèn không theo ý mình à? Sao xấu tính thế!

Biết là bố mẹ vất vả vụ xây nhà này, nhưng không hiểu sao mình không bằng lòng việc bố mẹ lại không bàn màu sơn ngoài. Màu gạch, cửa, nhà vệ sinh bố mẹ có bàn thế mà đến cái quan trọng nhất lại không? Thật sự không hiểu được. Mặc dù mình đang có hiểu đây, nhưng trong lòng thấy buồn bực quá! Cái màu xanh đấy sao mà xấu thế. Nào bình tĩnh, thử cố tìm ra cái đẹp của màu xanh đấy, hay có nghĩ xem có thể làm được gì để thay đổi ko nào?

it’s okay. Điều quan trọng ở đây là gì? Là bố mẹ đã qua giai đoạn vất vả xây nhà rồi.

Mình không đóng góp được gì thì cũng không nên đòi hỏi.

Bài học là gi? Trước khi đòi hỏi gì, bực tức gì, hãy tự hỏi xem mình đã đóng góp được gì chưa mà có quyền đòi hỏi nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s