Thương

Khi mình nhìn thấy bác bảo vệ ở văn phòng nơi BKK làn da thẫm và khô, lưng áo mồ hôi dưới nắng, nhưng vẫn đưa tay lên chào mỗi khi xe mình đi qua.

Khi nhìn thấy những người lao động luôn chân luôn tay phục vụ.

Khi nhìn bác lái xe đưa đồng nghiệp và mình đi ăn mỗi trưa rồi ngồi đợi, lúc đấy mình tự hỏi không biết họ đã ăn chưa?

Tình thương, niềm thương mến đó đã đi tới những nơi xa hơn rồi. Hãy cố gắng hiểu và thương mọi người Hương nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s