Vầng hào quang hạnh phúc

Cho ngày thứ 7

Mình bảo với Ly là khi nhìn lại những người mình đã từng có tình cảm mình vẫn thấy ở những người ấy có thứ ánh sáng đẹp, một thứ hào quang mà mỗi lần nghĩ về mình vẫn thấy #nhinngamlunglinh. Mình vẫn tin mỗi người chúng ta đều có vầng sáng của riêng mình. Vầng sáng ấy toả ra niềm hạnh phúc hay buồn đau thì chỉ mình chúng ta chọn được thôi. Đôi khi vì những người mình thương mà bản thân mình muốn chọn vầng hào quang hạnh phúc. 🌿

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s