“… dù nơi chúng ta là đêm với ngày.”

Năm vừa rồi là năm của xa cách hay là của đoàn tụ? Là năm quyết định ở nơi này hay về lại chốn kia. Hôm tiễn mình ở sân bay, bạn nói là bạn có linh cảm rằng mình sẽ quay lại sớm thôi. Vì lý do đấy bạn có dặn mình giữ sim điện thoại Hà Lan nhé, bạn sẽ giúp mình top up. Mình cũng đã giữ lời hứa, để số điện thoại này trong suốt thời gian về Hà Nội rồi đến khi quay lại Sing. Nhưng sau hôm sinh nhật, mình có nhắn tin cho bạn quyết định của mình, rằng mình nghĩ không cần giữ số điện thoại này nữa và rồi dài dòng giải thích lý do. Vậy mà bạn chỉ nhắn lại đúng bốn chữ “try not to regret”. Vậy thôi. Linh cảm của bạn lần này là không đúng rồi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s