Singapore Trung thu

Có phải mình không có duyên với trung thu k?

Không được nghĩ như thế, chỉ là chưa đến lúc đấy thôi. Sẽ để dành, những điều tốt đẹp còn chưa đến mà 🙂

Chăm chỉ làm việc Hương nhé!

Mình bỗng nhớ hồi lớp 12, lúc đấy cũng trên đường đi học về, cũng nhìn thấy trăng vào đêm rằm, cũng có cái cảm giác một mình với những ước mơ giang dở. Nhưng mà nhớ k? Nếu biết rằng điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước, mình sẽ sẵn lòng đợi chứ?

Hãy bình tâm em nhé 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s