Rõ ràng và chắc chắn

Bây giờ mọi việc chưa có gì là rõ ràng và chắc chắn, không có nghĩa là mọi việc sẽ mãi là như thế,

mặc dù cái khái niệm rõ ràng và chắc chắn chỉ là tương đối thôi.

Là thế đó, mình tin là thế đó. Mình biết mẹ lo cho mình, mình biết nỗi lo lắng của mẹ. Nhưng mẹ ơi, hãy đợi và hãy tin ở con. Đúng là bây giờ với con mọi thứ không có gì rõ ràng và chắc chắn cả, nhưng con biết mục đích của con mẹ ạ. Cái đấy thì con biết, rõ ràng và chắc chắn!

Cuộc sống này giống như cuộc hành trình vậy, nếu như mình biết trước hết những điều xảy ra rồi, thì có lẽ sẽ tẻ nhạt lắm. Tương lai luôn chứa đựng những điều thú vị, những điều thú vị đi cùng những bất ngờ, những bất ngờ thì luôn chứa đựng những điều không rõ ràng và chắc chắn. Vậy đấy, cuộc hành trình ấy có nhiều chặng, sẽ có chặng mà mình nhìn rõ mọi thứ, nhưng cũng có chặng không. Vậy cứ tận hưởng cuộc hành trình này đi!

Cầu mong cho mình luôn giữ vững lòng tin, lòng dũng cảm, lòng nhân ái, và cả sự kiên nhẫn nữa để bước tiếp trên cuộc hành trình này!

Phính ơi, cố lên!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s