What seems tragic now may not be even an issue in a few years’ time

Hi vọng, về sau nhìn lại mình mong là những ngày tháng này sẽ cho mình một bài học.
Tập trung đi Hương, đừng so sánh mình với ng khác. Mỗi người có một con đường, rồi có ngày mình sẽ đến được nơi mình muốn. Dù sao thì vẫn tiếp tục đi. Tập trung làm nốt thesis, làm xong thesis rồi thì sẽ học tiếp CFA, rồi tìm việc, và plan cho mùa hè nữa. Vẫn phải sống trọn vẹn từng ngày! Chẳng phải mình mong con mình sẽ có một thái độ sống tích cực, cái điều mà mình lúc nào cũng thấy ngưỡng mộ ở các bạn phương Tây này sao. Nếu thế mình phải làm gương, tự mình có cái thái độ sống tích cực đấy đã.

Dù sao thì vẫn tiếp tục đi. Sống. Hiện thực những ước mơ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s