20150614

Hôm nay e mơ lạ quá! Một giấc mơ thật đẹp. Em mơ anh đến. Kỳ lạ quá trong mơ mà e cũng biết là mơ, phải chăng vì nó quá đẹp ạ.

Thức dậy và làm ước mơ thành hiện thực đi Hương!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s