“Nàng không rực rỡ như ngọn lửa

Cũng không như cánh chim để có thể tung bay.

Nàng chỉ như cánh diều trong gió lộng

Sợ chàng si mê nên nàng mới bay … bay mãi

Nhưng sợi dây ký ức chàng vẫn nắm trong tay

Nếu chàng có thể làm cho cánh diều lượn về đây

Bầu trời kia nếu có tự do vô cùng vô tận

thì nên biết có một trái tim trong gió lộng quá cô đơn

Hãy để cho cánh diều đậu lại nơi trái tim chàng!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s