Dũng cảm lên

Nào cô gái, hãy dũng cảm lên!

mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. hãy đi theo, hãy làm theo những gì mình thấy là đúng. hãy kiên trì nghĩ về sứ mệnh của mình. nếu mình thực lòng mong muốn điều gì, điều đó đã được sinh ra như một ý nguyện, ý nguyện ấy đang được lắng nghe rồi. vì thế, hãy tiếp tục đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s