John Steinbeck on love

If it is right, it happens – the main thing is not to hurry. Nothing good gets away.

Mình đã chơi trò cá cược với bản thân rằng nếu a N. có nốt ruồi ở tai thì mình sẽ nc với a, sẽ nghe theo lòng mình.

Vậy mà a N. lại không có, vậy thôi.

Sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua!

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cho mối quan hệ của mình và K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s