anh N. again

Kim mộc thuỷ hoả thổ

phải niệm thần chú của mình nhiều lần mới được.

Đừng nghĩ tới anh ý nữa. Anh ý có lòng thì a ý đã hỏi thăm rồi, còn bao nhiêu việc mà cứ nghĩ đi đâu thế, Hương ơi!

Hương ơi cố lên!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s