Chuyện Tử Tế

Good thoughts. Good words. Good deeds.

Đã khóc đã đau lòng khi xem phim này. Đã định viết một review thật dài.
Nhưng thấy mình không thể và cũng không nên.
Thôi thì mỗi người nên tự cảm nhận.

Thật sự thấy không chỉ nên sống cho mình mà nên nghĩ cho người khác nữa. Mà chính cái việc nghĩ cho người khác ấy mới làm nên việc sống của mỗi người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s