Những điều tốt đẹp

Nhiều lần phải tự nhắc mình về những điều tốt đẹp.

Kể như việc được đi học cũng là một trong những điều tốt đẹp đấy. Được gặp gỡ những người tuyệt vời, được học những điều hay ho.

Thật sự lúc đầu đến Ý thấy thất vọng kinh khủng vì cái cách giáo dục ở đây, có cảm giác như là buông xuôi chỉ muốn cái kì này trôi qua thật nhanh. Nhưng rồi gần đây nhận ra là có nhiều điều có thể học ở đây ví như Business hay Management  chẳng hạn. Đúng là cần thay đổi thái độ để nhìn sự việc rõ ràng hơn. Vì thế nên học hành tử tể hơn. Mình đang lo về Project lắm. HÍt sâu rồi thở ra nào. Good Attitude. Good Intention nhớ không Hương?

Có gia đình yêu thương cũng là một trong số những điều tốt đẹp. Hôm nọ nghe tin H kể mẹ H bị ung thư, thấy buồn kinh khủng. Chưa biết thế nào, nhưng chắc hẳn đó là một nỗi buồn cứ trĩu nặng trong lòng. Đang nghĩ xem có thể chia sẻ với bạn thế nào đây.

Đang nghe soundtrack HIMYM.

Nhiều lúc đã tự hỏi là sao mà the right man chưa đến, thế rồi lạ tự an ủi mình, cái gì cũng sẽ xảy ra đúng lúc. Quan trọng là phải có niềm tin phải không?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s