Năm mới 2014

Dù ở đâu thì trong tim luôn có Tết.

 

Đây là Tết 1st ở Europe. Mình k thấy nhớ nhà, nói thế cũng không đúng. Nói nhớ nhà cũng không đúng. 

Thôi bỏ qua chuyện xác định rạnh ròi. Vốn dĩ cảm xúc là điều không thể biết rạnh ròi được. 

Giờ này tôi đang đứng, đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim vẫn hướng về quê nhà.

Mình bị nghiện bài Quê Hương Tôi – V. Music, bó tay. Nhưng mà nghe suốt.

Thế nào nhỉ, bảo viết blog để khai bút. Sao mà tết mà mình dã đám quá đi mất. 

Nào, năm mới là dịp để mình có thể thực hiện những giấc mơ còn dang dở.

Nhớ nhé

There’s more to see than can ever be seen

More to do than can ever be done

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s