Tuyết

Từ hôm qua Bergen tới giờ hôm nay mới thấy tuyết rơi.

Cái cảm giác tuyết rơi thật là thú vị. Có lẽ cảm giác gì lần đầu tiên đều như thế :)mình thích đi trên phố để tuyến rơi vào mặt.
Một mình ngâm nghi starbucks cũng có cái thú vị riêng :d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s