Nghĩ lung tung

20130920-174250.jpg

Trong khi có 1 quyển sách nhiều chữ để đọc thì mình lại lười thế này đaay. Học econs 4 năm toàn giả sử là people act rationally nhưng chả thấy thế tẹo gì cả,
Ví dụ như mình lúc này đây. Phải cố gắng tập trung lại.
Ảnh phòng mình, đang ngưar mặt lên ngắm trời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s