Mình lại làm sao thế nhi?
Cả mấy năm trời k có cảm xúc với nổi 1 người (khác B). Tự dưng bây giờ lại hay rung động thế huhu, mà toàn thik người k được thik 😦

Nhưng mà mình nhận ra 1 điều, đó là nếu thực sự cất được những kỷ niệm k vui đi, để quá khứ là quá khứ thì mình mới đi về phía trước được. Bài học này k mới, nhưng mình đã phải học đi học lại rất nhiều năm.

Hôm trước bố của B Like ảnh Fb mình. Có thế thôi mà mình lại nghĩ ra đủ chuyện. Nhưng mà mình quyết rồi, dù thế nào thì cũng k quan trọng nữa. B có HP của bằng, mình cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình thôi.

Mình cũng đã nhận ra mình muốn những gì từ một người đàn ông của mình.

Thế đã, cứ từng bước từng bước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s