Váy vincent

Đáng lẽ phải viết đầy đủ là váy ngủ Vincent tặng, cơ mà chán chả thèm viết .

Váy Anh tặng mất rồi. Có phải là k có duyên k?

Tiếc vì cái j? Vì giá trị cái váy Peter Alexander hay vì là do Vincent tặng?

Kỉ vật duy nhất mà cũng vô tình thất lạc!

Thôi, hi vọng là sau mất mát sẽ là một điều gì đó mới mẻ hơn:)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s