The last day of the last week in Singapore

Vậy hôm nay đã là thứ 6 rồi, Mai mình về rồi.cái cảm giác đi mà k biết bao giờ trở lại thế này thật lạ. Lúc đầu thì chỉ mong được đi, được đi rồi thì lại thấy luyến lưu. K ngờ mình lại có nhiều tc với Sing đến thế. Ừ cũng đúng, xét cho cùng có tình cảm với nơi nào cũng là bởi vì có tình cảm với con người nơi đấy thôi.

Tạm biệt Singapore:)

Còn nhiều điều tiếc nuối, còn có nhiều việc muốn làm, còn có những lời chưa nói.

Bài eternal flame, đang vang lên. Nhớ Vincent? Do You feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming?

Những người yêu nhau sẽ đến với nhau mà!

I strongly believe that we have the power to write our future :)🙏

Clarke Quay 18:13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s