Declining EBF offer

Mình vừa reject EBF. Tự dưng thấy buồn ghê. Thật. Biết là lựa chọn thì không có đúng sai, nhưng mình thật sự tiếc vì không được gặp cô Heidi in person. Đã phụ công cô ý nominate mình với cái học bổng này. Mình thật sự tiếc, mình chỉ mong cô đừng buồn thôi.

 

Hi vọng là như thế. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s