VJ thoughts on Sat night

Mình làm sao thế nhỉ?

Nghĩ là leads no where rồi mà sao lại cứ thế. Cứ nghĩ về VJ nhiều thế? Bình tĩnh nào. Mình có nên sợ những giấc mơ chưa lớn đã già k?

Mình sao thế nhỉ?
Phải tập Trung học mới đc, VJ cứ ở trong suy nghĩ của mình thế. Sao trong bụng cứ thấy bồn chồn như thế này. 25 mà cứ như 17 ý.

Rồi quyết vậy đi, mình sẽ nói cho VJ biết. Dù sao đi nữa cũng sẽ nói cho VJ. Còn bi h thì học bài đi nghĩ ngợi gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s